Bestil et serviceeftersyn her

 

Ønsker du et serviceeftersyn, så udfyld nedenstående formular. Du vil herefter inden for ca. 2 uger, blive kontaktet af VVS-installatøren for nærmere aftale om tidspunkt for serviceeftersyn. 

- 0000

Du bekræfter ved din bestilling af et serviceeftersyn:

  • at du vil betale 400 kr. inkl. moms for serviceeftersyn med tilhørende servicerapport, for et parcelhus.
  • at Skive Fjernvarme må isolerer dine fjernvarmerør fra hovedhanen frem til vekslerunitten. Det er gratis for dig.
  • at du er klar over, at aftalen ikke dækker udskiftning af defekte komponenter.
  • at Skive Fjernvarme har ret til at indberette besparelsen ved servicebesøget til Energistyrelsen, under Energiselskabernes Energispareindsats og at du derfor ikke kan overdrage denne ret til andet energiselskab.
  • At Skive Fjernvarme a.m.b.a. må udlevere data til VVS'eren til brug for serviceeftersyn. Dataene er: Årets gennemsnitlige fremløbs- og returtemperaturer samt forbrug i MWh pr. m2.