Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.522 målerenheder og et varmesalg i 2014/15 på ca. 111.478 MWh varme. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af  74,75 km hovedledning og 49,91 km stikledning.