Eksempler

Eksempel på fradrag

 

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 38,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 39,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits returtemperatur er derfor 1,7 °C under forventet returtemp (39,7 - 38,0) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 485 kr./MWh inkl. moms.

Motivationsfradraget bliver derfor 297 kr. inkl. moms (2 * 1,7% * 18 * 485)

Eksempel på gratis zone

 

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 43,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 39,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits returtemperatur er  3,3 °C for høj   ( 43 - 39,7) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 485 kr./MWh inkl. moms

Da gennemsnits fremløbstemp. ikke ligger mere end 5 °C over den forventet returtemp, gives hverken fradrag eller tilllæg.

Eksempel på tillæg

 

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 48,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 39,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits returtemperatur er derfor 8,3 °C for høj ( 48 - 39,7) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 485 kr./MWh inkl. moms

Motivationstillægget bliver derfor 725 kr. inkl. moms (8,3% * 18 * 485)

//