Godkendelse af VVS-montører i Skive Fjernvarmes serviceeftersyn

 

VVS-montører, der udfører Skive Fjernvarmes serviceeftersyn, skal have bestået kurset ”Fjernvarmens Serviceordning, Fjr-ordningen”.
Det er et ugeskursus, der planlægges af Teknologisk Institut og afholdes bl.a. på Teknisk Skole i Aalborg.

Derudover skal VVS- montøren, sammen med Skive Fjernvarmes energirådgiver, gennemgå det særlige eftersynsskema. Dermed opnås, at serviceeftersynet er tilpasset Skive Fjernvarmes driftsforhold og motivationstarif.

Godkendte VVS-montører fremgår af en liste på Skive Fjernvarmes hjemmeside.

//