Indstilling af temperatorventiler i ældre veksleranlæg uden automatik

 

For 2-strengsanlæg kan dette skema bruges:
”Skema for indstilling af temperatorventiler” klik her.

For 1-strengsanlæg skal temperatorventilen ofte reguleres af forbrugeren, og den skal forsøgsvis justeres ned, hvis centralvarme-returtemperaturen ikke er over 43-45 °C. I vinterperioden kan det dog være meget svært at få fjernvarmereturen ned på den forventede returtemperatur.

Det har vist sig, at et 1-strengsanlæg de fleste steder kan opfylde motivationstariffens krav til returtemperatur, hvis der monteres en ny fjernvarmevekslerunit med ECL 110-automatik, og der er korrekte 1-strengs radiatortermostater på radiatorerne.