Bestyrelsen

Ulla K. Holm, formand (valgt i gruppe 2)
e-mail

Steen Ginnerup, næstformand (valgt i gruppe 3) e-mail

 

 

 

 

Ricard Jørgensen,  (valgt i gruppe 1) 

  

  

 

Asbjørn Møller Nielsen (valgt i gruppe 3) 
e-mail

Jan Emil Andersen (valgt i gruppe 1) 
e-mail

Peter Hadrup, (valgt i gruppe 2) 
e-mail

Tom Bøgholm Pedersen  (udpeget af Skive Byråd) e-mail