Bestyrelsen

Formand
Direktør ved Bomiva Ulla K. Holm
Valgt i gruppe 2 i 2012
På valg i 2025
e-mail

Næstformand
Tømrermester Steen Ginnerup
Valgt i gruppe 3 i 2012
På valg i 2025
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Ingeniør Jan Emil Andersen
Valgt i gruppe 1 i 2012
På valg i 2024
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Pensionist Ricard Jørgensen
Valgt i gruppe 1 i 2019
På valg i 2025
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Indehaver EDC - Skive, ejendomsmægler Asbjørn Møller Nielsen
Valgt i gruppe 3 i 2019
På valg i 2024
e-mail

Bestyrelsesmedlem
Møbelsælger Peter Hadrup
Valgt i gruppe 2 i 2017
På valg i 2024 

e-mail

Bestyrelsesmedlem
Formand for grønne områder i Skive kommune Tom Bøgholm Pedersen 
Udpeget af Skive kommune 2021
e-mail

Suppleant 
Helge Istrup
Valgt i gruppe 1

//