1-strengs- eller 2-strengsanlæg?

 

Hvis der er tvivl om en varmeinstallation er 1- eller 2-strengs, kan følgende undersøgelsesmetode benyttes.

  1. Luk alle husets radiatortermostatventiler og gulvarmeventiler.
  2. Aflæs eller mål centralvarmevandets returtemperatur.
  3. Reguler centralvarmefremløbstemperaturen op til ca. 60 °C.
  4. Vent ca. 5 min. 
    Gå en runde til alle radiatorventiler/gulvvarmereguleringer for at sikre, at der ikke er flow gennem radiatoren/gulvvarmen, dvs. at temperaturen i radiatorens top ikke er steget siden pkt. 1 blev gennemført.
  5. Vent yderligere i op til 10 min.
  6. Aflæs eller mål igen centralvarmevandets returtemperatur.

1-strengsanlæg:
Hvis centralvarmereturtemperaturen er steget meget i forhold til punkt 2, så er anlægget 1-strengs, fordi det meget varme centralvarmevand løber lige igennem rørene, uden at der sker afkøling i radiatorerne eller gulvvarmen.

2-strengsanlæg:
Hvis centralvarmereturtemperaturen er uændret siden pkt. 2, eller måske faldet lidt, så er anlægget et 2-strengsanlæg. Vandet står nu stille i centralvarmerørene, da alle radiatorventiler og gulvvarmereguleringer er lukkede.

//