Montering af Leasingvekslere

 

Alle autoriserede VVS-installatører må installere Skive Fjernvarmes leasingvekslerunits.
Det er forbrugeren, der betaler VVS-installatøren for udskiftning, opsætning og idriftsætning, mens leasingafgiften betales via fjernvarmeregningen.

Ved idriftsætning skal vvs-montøren indregulere automatikanlægget i henhold til ”Tjekliste for opstart af fjernvarmeunit”   klik her.

Tjeklisten skal udfyldes og indsendes til Skive Fjernvarme, Marius Jensensvej 3, 7800 Skive eller Skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk .

VVS-installatøren skal inden opstart kontakte vores målerfolk for opsætning og plombering af måler.
Jens Peter Dahlgaard mobil 2339 8972 eller Poul Pedersen mobil 2086 9341.

VVS-installatørens tilbud på opsætning af unitten skal indeholde rørisolering i henhold til normen DS 452. 
Fjernvarmerør og varmt brugsvandsrør skal isoleres til klasse 4 – dvs. 40 mm rørskål på 28 mm rør.
Hvor der ikke er plads til denne isoleringstykkelse (eller beboeren ikke vil have synlig Alu-overfladen) kan alternativt isoleres med 25 mm Armaflex XG, vel vidende at det ikke helt overholder klasse 4.
Centralvarmerør skal isoleres til klasse 3 – dvs. 30 mm rørskål på 28 mm rør. Alternativt kan bruges 25 mm Armaflex XG.