Historie

I slutningen af 50’erne og i begyndelsen af 60’erne blev der i alle byer snakket meget om fjernvarme. Større byer med respekt for sig selv skulle naturligvis have et fjernvarmeværk.

I Skive begyndte man at røre på sig, og omkring 1960 startede en kreds af byens daværende 5 gas- og vandmestre sammen med advokat Andsager og ingeniørfirmaet E. Heckt Petersen og Riis, Skive, med at undersøge mulighederne for at lave et fjernvarmeværk.

Der blev derfor afholdt et offentligt borgermøde på Hotel Royal, hvor 75 interesserede grundejere nedsatte et udvalg på 6 medlemmer. Udvalget bestod af:

Direktør K. Villemoes,
Dyrlæge K. R. Brandt,
Inspektør Hilmar Jensen,
Skræddermester L. C. Nielsen,
Bankdirektør Th. Nielsen,
Landinspektør Balling Engelsen.

Efter mange møder og forhandlinger, kunne der endelig afholdes stiftende generalforsamling. Denne blev afholdt på Hotel Royal den 6. december 1961, hvor man stiftede selskabet ”I/S Skive Fjernvarme”, som blev et interessentselskab med begrænset  ansvar. Den første bestyrelse valgt af generalforsamlingen kom til at bestå af de tidligere udvalgsmedlemmer K. R. Brandt, Balling Engelsen, K. Villemoes og L. C. Nielsen.

På samme møde blev det besluttet at opføre centralen på grunden ved Marius Jensens Vej, idet denne placering var meget central i forhold til selve Skive by og de kommende boligområder i Egeris og Resen.

For bestyrelsen fulgte nu en travl tid med mange møder, hvor emner som financering af 1. etape – pilotering og opførelse af centralen – licitation over kedler og rør – opstart og rækkefølge af arbejdet i gaderne – valg af entreprenører og mange andre ting blev diskuteret og løst.

Den 11. september 1963 stod centralen færdig og formanden kunne trykke på knappen og starte den første kedel.       

 

 

Meget er sket siden.

1973 – Den 5. og sidste kedel blev monteret på Marius Jensens Vej.

1977 – Ny central på Højlundsvej med to kedler.

1983 – Ny central på Thorsvej til fyring med kul og affaldspiller.

1986 – Kedler på Højlundsvej ombygges til gaskedler.

1994 – Nyt kraftvarmeværk på Marius Jensens Vej med 3 gasmotorer.  8.063 m³
           akkumuleringstank opføres.

1998 – Det er slut med at fyre med kul og affaldspiller på Thorsvej. Fremover fyres der
           udelukkende med træpiller.
           Den 4. motor installeres på kraftvarmeværket Marius Jensens Vej.

2005 – 4.600 m³ akkumuleringstank opføres på Thorsvej. 
          Centralen på Thorsvej påbegyndes ombygget til biomasse kraftvarmeværk.

2009 - Europas største forgasningsanlæg af sin art er i drift.

//