Tilslutning

Der skal etableres en stikledning. Se pris herfor på vores takstblad.
Der skal også kontaktes en VVS-installatør for montering af varmeveksler.

 

Skive Fjernvarme vil altid gerne udarbejde et uforpligtende tilbud.
Det er muligt at indgå aftale om leje af fjernvarmevekslerunit.

//