Fjernvarme letter økonomien

 

Fremtidens varmeforsyning i byerne er fjernvarme. Få besøg af vores energirådgiver og hør, hvordan du kan få fjernvarme og dermed sikre dig, at du i fremtiden har en stabil og økonomisk attraktiv varmeforsyning.

 

Fjernvarme letter økonomien
Bemærk, selvom naturgasprisen i dag er lav, er der penge at spare ved at få fjernvarme samlet set. Når du skifter dit gasfyr ud med fjernvarme, sparer du også på strømmen, typisk 400 kr. om året. 

Stabil varmepris
Har du naturgasfyr, afhænger din varmeøkonomi af de skiftende priser på naturgassen og relativt høje servicepriser.
Med fjernvarme får du en stabil varmeudgift, hvor du ikke risikerer ubehagelige overraskelser.

Varmen er vores ansvar
Når du skifter til fjernvarme, giver du os ansvaret for din varmeforsyning. Samtidig skal du ikke længere tænke på skorstensfejer, service og vedligehold af gasfyr.

Vi passer også dit anlæg
Bemærk, du skal ikke købe varmeveksleren, da du leaser den af os for 1.260 kr. om året. Vi sørger for at holde den i form og giver den et eftersyn hvert andet år.

Hvad kan du spare?

Hermed et eksempel på udgifter til at opvarme et hus på 130 m2

Årligt varmeforbrug på 18,1 MWh:

 Beregn besparelse

Dertil kommer udgift til stikledning, fjernelse af gasfyr og montering af varmeveksler.