Fjernvarmen er grøn i Skive

 

Langt hovedparten af varmen fra Skive Fjernvarme er produceret på CO2-neutrale brændsler. Over 90 procent af varmen er produceret på biomasse.

I Skive har vi længe arbejdet med at fremtidssikre fjernvarmen. Det betyder, at du får varme produceret på moderne og effektive anlæg, og over 90 procent af varmen er grøn og CO2-neutral.

Fjernvarmen i Skive viser hensyn til klima og miljø i mere end én forstand: En stor del af varmeproduktionen er overskudsvarme fra elproduktion, hvilket sikrer en meget høj udnyttelse af biobrændslerne.