Information om brand

29. september 2020

Tirsdag morgen opstod der brand i tagkonstruktionen omkring flaren på forgasningsanlægget på Thorsvej. Forgasningsanlægget blev lukket ned samtidig med, at brandvæsnet med en professionel indsats hurtigt fik branden under kontrol. 

Skive fjernvarmes forsyning af varme til vores kunder vil ikke være påvirket af branden.